[CBZ] PHƯƠNG THỨC HAI GIAI ĐOẠN là gì? Tên tiếng Anh của Phương thức hai giai đoạn là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Phương thức hai giai đoạn.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Phương thức hai giai đoạn Two-Stage Bidding Procedure

Khái niệm Phương thức hai giai đoạn

Phương thức hai giai đoạn – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Two-Stage Bidding Procedure.

Phương thức hai giai đoạn là phương thức đấu thầu được thực hiện theo hai giai đoạn: trong giai đoạn một, bên mời thầu lựa chọn hoặc cho phép các nhà thầu hoàn thiện đề xuất kĩ thuật theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của giai đoạn một. Giai đoạn hai bên mời thầu lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của giai đoạn hai.

Trong phương thức hai giai đoạn, bên mời thầu chuẩn bị và phát hành hồ sơ mời thầu hai lần, còn nhà thầu được phép nộp hồ sơ đấu thầu hai lần. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được thực hiện dưới dạng một túi hồ sơ hoặc hai túi hồ sơ. (Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Giai đoạn một

Tất cả các nhà thầu đề nộp đề xuất kĩ thuật tổng thể. Vì đề xuất kĩ thuật chỉ ở mức độ tổng thể nên các nhà thầu chưa có đầy đủ cơ sở để đưa ra đề xuất tài chính cụ thể. Bên mời thầu trực tiếp thảo luận với từng nhà thầu về đề xuất kĩ thuật tổng thể, từ đó có căn cứ để chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho giai đoạn hai.

Giai đoạn hai

Các nhà thầu nộp đề xuất kĩ thuật hoàn chỉnh và đề xuất tài chính chi tiết trong cùng một túi hồ sơ niêm phong. Bên mời thầu thực hiện các công việc tiếp theo như đối với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ phù hợp với những gói thầu có nội dung tư vấn thiết kế hoặc những gói thầu mà bên mời thầu chưa có sự am hiểu nhiều về các phương án kĩ thuật để thực hiện.

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Giai đoạn một 

Các nhà thầu nộp đề xuất kĩ thuật chi tiết và đề xuất tài chính trong hai túi hồ sơ khác nhau. Bên mời thầu đánh giá đề xuất kĩ thuật và loại những đề xuất kĩ thuật không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu ở giai đoạn một.

Những đề xuất kĩ thuật còn lại mặc dù đã đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu song có thể vẫn phải điều chỉnh để đáp ứng tốt hơn. Nhà thầu sẽ thực hiện việc hoàn thiện, bổ sung đề xuất kĩ thuật để chuẩn bị cho giai đoạn hai.

Giai đoạn hai

Nhà thầu được lựa chọn ở giai đoạn một nộp đề xuất kĩ thuật đã hoàn chỉnh cùng với đề xuất tài chính tương ứng với phần điều chỉnh, bổ sung. Bên mời thầu sẽ đánh giá đề xuất kĩ thuật cùng với đề tài chính đã nộp ở giai đoạn một và đề xuất tài chính bổ sung để từ đó chọn ra nhà thầu tốt nhất.

Như vậy, có thể thấy phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ phù hợp với những gói thầu mà bên mời thầu đã có sự am hiểu tốt về các phương án công nghệ để thực hiện nên đã loại bỏ những phương án không đáp ứng yêu cầu của gói thầu ngay từ giai đoạn một. (Theo Giáo trình Đấu thầu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa tóm tắt:

Phương thức hai giai đoạn có tên tiếng Anh là Two-Stage Bidding Procedure.

Phương thức hai giai đoạn là phương thức đấu thầu được thực hiện theo hai giai đoạn: trong giai đoạn một, bên mời thầu lựa chọn hoặc cho phép các nhà thầu hoàn thiện đề xuất kĩ thuật theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của giai đoạn một.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Phương thức hai giai đoạn (Two-Stage Bidding Procedure) trong đấu thầu là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Phương thức hai giai đoạn (hay trong tiếng Anh là Two-Stage Bidding Procedure). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x