[CBZ] HIỆP HỘI HỒ TIÊU VIỆT NAM là gì? Tên tiếng Anh của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam là gì?… Bài viết sau sẽ giới thiệu định nghĩa và một số nội dung cơ bản của thuật ngữ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

Tên thuật ngữ Tên Tiếng Anh
Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam Vietnam Pepper Association – VPA

Khái niệm Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam trong tiếng Anh gọi là: Vietnam Pepper Association – VPA.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh, các tổ chức khác có hoạt động liên quan đến ngành Hồ tiêu và nông sản tự nguyện thành lập.

Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

– Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực sản xuất, thương mại Hồ tiêu.

– Hiệp hội chịu sự quản lí nhà nước của Bộ Nội vụ; sự quản lí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

Nhiệm vụ

– Chấp hành các qui định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội. 

Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mĩ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

– Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

– Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, qui chế, qui định của Hiệp hội.

– Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

– Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo qui định của pháp luật.

– Xây dựng và ban hành qui tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội.

– Quản lí và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng qui định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(Tài liệu tham khảo: Trang thông tin Điện tử Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam)

Định nghĩa tóm tắt:

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam có tên tiếng Anh là Vietnam Pepper Association – VPA.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh, các tổ chức khác có hoạt động liên quan đến ngành Hồ tiêu và nông sản tự nguyện thành lập.

Bên trên chúng ta đã tìm hiểu Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (Vietnam Pepper Association – VPA) là gì?. Hy vọng bài viết đã cung cấp một số kiến thức bổ ích về Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (hay trong tiếng Anh là Vietnam Pepper Association – VPA). Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Đánh giá!
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Hãy để lại ý kiến/nhu cầu của bạn!x